Kontakt

Sídlo spoločnosti:
VAN AARSEN spol. s.r.o.
Teslova 1
951 41 Lužianky

Fakturačné údaje:
IČO: 31 443 141
DIČ: 2020409666
IČ DPH: SK2020409666

Výrobný manažér

Ing. Radoslav Žákovič

Finančný a personálny manažér

Ing. Lucia Katrenčíková

Kontakt pre nákupné oddelenie

Ildikó Szentiványiová

Príprava výroby, kooperácie

Martin Póčik